Samen naar een betere toekomst

Voor al je vaccinatievragen

info@vaccinatiecentrumtielt.be

Contacteer ons!

Je afspraak kan je telefonisch bevestigen of verplaatsen via het nummer van ons callcenter dat op je oproepingsbrief is vermeld.
Voor alle overige vragen kan je ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

E-mail

Ons e-mailadres:

info@vaccinatiecentrumtielt.be

Adres

Vaccinatiecentrum Tielt

Galgenveldstraat 16

Ontevreden?
Laat het ons weten!

Als organisatoren en medisch personeel van Vaccinatiecentrum Tielt hechten we veel belang aan de kwaliteit van ons vaccinatieproces. Wat we doen is mensenwerk; er kan dus al eens iets fout lopen. Ben je niet tevreden over de organisatie of het verloop van je vaccinatie, dan horen we graag van jou wat beter kan.

Als je echt ontevreden bent en een ernstige klacht hebt, dan kan je die uiten door een klacht bij ons in te dienen. Onder ernstige klacht verstaan we zaken die verkeerd zijn gelopen maar die niet gerelateerd zijn aan de procedureregels opgelegd door het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid. Wij volgens die sowieso nauwgezet en kunnen aan de inhoud daarvan niets verhelpen.

Heeft je ontevredenheid bijvoorbeeld betrekking op het feit dat je je vaccin niet zelf kon kiezen, dan heeft het geen zin om klacht in te dienen. Dat geldt ook voor andere items die standaard zijn afgesproken en die je terugvindt onder de rubriek https://www.vaccinatiecentrumtielt.be/veelgestelde-vragen.

Hoe kan je jouw gefundeerde klacht formuleren en indienen? Via twee kanalen:

  • ofwel door je klacht per post op te sturen naar: ELZ RITS, Emelgemseplein 1, 8870 Izegem, t.a.v. de klachtenbehandelaar vaccinatiecentra;
  • je kan je gefundeerde klacht indienen via deze link.

Na ontvangst van je klacht contacteert de klachtenbehandelaar je binnen de 14 dagen om de details van je klacht beter te begrijpen. Samen met jou proberen we tot een oplossing te komen. Soms kàn een klacht echter niet worden opgelost, bijvoorbeeld omdat bepaalde regels dienen nageleefd. Ook in dat geval leggen we jou perfect uit waarom.

Binnen de maand na het indienen van je klacht krijg je een voorstel tot oplossing.

Ben je niet tevreden met de voorgestelde oplossing?
Dan kan je je klacht alsnog indienen bij het Agentschap Zorg en Gezondheid via de webpagina https://www.laatjevaccineren.be/een-klacht-over-je-vaccinatiecentrum

Je kan ons bij voorkeur bereiken via e-mail of onderstaand contactformulier

    Alle velden zijn verplicht