Samen naar een betere toekomst

Voor al je vaccinatievragen

info@vaccinatiecentrumtielt.be

Veelgestelde vragen - Vaccinatie

Wij proberen een antwoord te geven op al jouw vragen

Vervroegde 2de prik AstraZeneca

De aangekondigde vervroeging van de 2de AstraZeneca-prik is nu ook logistiek bijna rond.
Vanaf de week van 5 juli worden de vaccins uitgeleverd naar de vaccinatiecentra.

Wie dat wil – er is geen verplichting – kan daardoor het tijdsinterval van 12 weken terugdringen naar 8 weken.
Wat niet betekent dat de datum van de 2de prik automatisch exact 4 weken wordt vervroegd.
Die datum hangt immers af van aanvoer en inplanning van de prikmomenten.

Vaccinatiecentrum Tielt regelt die nieuwe afspraken zo gauw mogelijk.
Gelieve wel wat geduld te oefenen aub, we komen er wel: er is ruim voldoende capaciteit voorzien.

Vaccinatiecentrum Tielt plant twee specifieke vervroegde momenten in voor de 2de AZ-prik.
Op woensdagnamiddag 14 juli en vrijdagvoormiddag 16 juli zijn er aparte priksessies voorzien.

Komen die momenten je uit, bel dan naar ons callcenter of stuur een mail naar info@vaccinatiecentrumtielt.be met je naam, rijksregister- & telefoonnummer + datum waarop je 2de prik normaliter is voorzien.
Stuurde je eerder al een bericht naar ons vaccinatiecentrum, dan hoef je je niet opnieuw aan te melden; je wordt sowieso gebeld door ons callcenter.
Wees niet ongerust als dat even tijd in beslag neemt; er is meer dan voldoende beschikbaarheid; je krijgt zeker een plaatsje.

Wil je zelf je afspraak verplaatsen en een nieuw moment inplannen? Dat kan: via de bevestigingsmail die je destijds ontving voor je 2de prik, kan je van daaruit online een nieuwe afspraak inplannen.
De stappen die je daarvoor moet doorlopen, vind je overzichtelijk weergegeven via https://www.laatjevaccineren.be/wie-waar-en-wanneer/tweede-dosis-astrazeneca-vervroegen.

Omtrent de Qvax-reservelijst

Iedereen ouder dan 16 die nog geen uitnodiging ontving, kan zich via www.qvax.be inschrijven op deze digitale reservelijst. Je geeft aan wanneer je beschikbaar bent om langs te komen mochten er vaccinatieplaatsen vrijkomen. Word je uitgenodigd, dan ontvang je een sms en/of e-mail met de vraag om snel te reageren en online te bevestigen dat je die plaats ook echt inneemt en je tijdig bij het vaccinatiecentrum kunt aanmelden. Na een geslaagde testfase maakt Vaccinatiecentrum Tielt sinds 21 april actief gebruik van Qvax.

Je schrijft in met je rijksregisternummer, geeft je e-mailadres en telefoonnummer mee en selecteert VC Tielt. Daarna geef je je beschikbaarheden door voor de volgende week (dagen of dagdelen). Zorg ervoor dat je die kalender actueel houdt. Ofwel geef je bij het begin van elke week telkens je nieuwe beschikbare momenten mee, ofwel vraag je het systeem om die automatisch te herhalen. Je kan je gegevens voortdurend actualiseren.

Moeilijk te voorspellen want dat hangt af van de overschotten in ons vaccinatiecentrum, dat prioritair mensen inent die een reguliere uitnodiging kregen. Elke vaccinatiedag is er een beperkt aantal niet-toegediende dosissen door last-minute annulaties of mensen die niet komen opdagen. Dat is het sein om een beroep te doen op de Qvax-reservelijst, om geen vaccins verloren te laten gaan. Op vandaag is het aantal saldovaccins gelimiteerd en wordt de reservelijst eerder beperkt aangesproken. Naar verwachting zal Qvax meer worden aangeboord van zodra de vaccinleveringen helemaal op kruissnelheid zitten (mei – juni).

Volgens de prioriteiten van de vaccinatiestrategie: eerst de oudsten, daarna zij met onderliggende aandoeningen. Enkel kandidaten binnen de categorie die op dat moment aan de beurt is, worden opgeroepen. Via de reservelijst kan je niemand voorsteken en het is ook niet zo dat wie zich het eerst registreert ook het eerst aan de beurt komt.

Je ontvangt een sms en/of e-mail, waarop je reageert binnen de 30 minuten. Dat betekent niet dat je ook binnen de 30 minuten wordt verwacht; je kan rustig kijken welk moment Qvax je voorstelt en beslissen.
Je bevestigt online via het Doclr-reservatiesysteem.

Als je niet of te laat reageert (er is een aftelklok van een halfuur), vervalt je inschrijving op de reservelijst maar je kan je altijd opnieuw registreren. Ook wie zo’n last-minute uitnodiging afwijst, krijgt nog altijd een gewone uitnodiging conform de officiële procedure, in de volgorde die ons vaccinatiecentrum moet hanteren.

Ja, een registratie op de centrale reservelijst heeft geen gevolgen voor de ‘gewone’ uitnodiging op naam. Mogelijk krijg je die zelfs eerder en vervalt je plaats op de wachtlijst automatisch.

Wie wordt gevaccineerd en wanneer

Iedereen 16+ uitgenodigd per 11 juli
Alle nog resterende uitnodigingen voor de bevolking 16+ binnen ons vaccinatiegebied zijn gelanceerd. Tegen midden juli krijgt iedereen dus bericht.
Let wel: de uitnodigingen zijn weliswaar verstuurd maar kunnen altijd nog een paar dagen op zich laten wachten. Even geduld oefenen dus aub!

12- tot 15-jarigen
In een volgende fase komen nu de 12- tot 15-jarigen aan de beurt, waarvoor inmiddels is beslist dat ook zij kunnen worden ingeënt in ons vaccinatiecentrum.
Zij krijgen een uitnodiging per post op hun domicilieadres voor Pfizer, het vaccin dat voor hen is goedgekeurd.
12- tot 15-jarigen hebben wel de toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig om gevaccineerd te kunnen worden.
Ofwel worden zij door hen begeleid in het vaccinatiecentrum, ofwel brengen zij een schriftelijke toestemming mee.
Timing van de prikken wordt verwacht vanaf de tweede helft van juli naar het einde van juli toe.
Wie niet kan ingaan op een eerste uitnodiging, krijgt eind augustus of in september een nieuwe kans.
12- tot 15-jarigen met een onderliggende aandoening konden zich via hun arts eerder al laten registreren op de prioritaire lijst.

Inhaalvaccinatie voor wie 2de prik gemist heeft
Wie om welke reden dan ook de 2de vaccinatieafspraak heeft gemist, kan een inhaalvaccinatie krijgen op een nog te bepalen moment, wellicht eind augustus of begin september.

2de kans
Wie niet inging op de 1ste uitnodiging en dus niet gevaccineerd is, krijgt een extra mogelijkheid als iedereen aan de beurt is geweest. Die uitnodiging volgt automatisch opnieuw via brief en/of e-mail, wellicht eind augustus of begin september.
Wie eerder expliciet weigerde om te worden gevaccineerd, krijgt later nog een nieuwe kans om zich te laten vaccineren maar zal dat zelf moeten aanvragen, wellicht via QVAX. De modaliteiten daaromtrent volgen nog.

Je hoeft niet zelf contact op te nemen. Iedereen krijgt een uitnodiging voor het vaccinatiecentrum. Het heeft ook geen enkele zin om naar het vaccinatiecentrum te komen als je nog geen uitnodiging kreeg.

Iedereen wordt opgeroepen om naar een vaccinatiecentrum te komen, op basis van jouw postcode. Je kan dat dus niet zelf kiezen. Voor de inwoners van Dentergem, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene is dat Vaccinatiecentrum Tielt, in de Europahal.

De Vlaamse Overheid stuurt de uitnodigingen per brief, zowat 14 dagen vόόr jouw vaccinatiemoment. Als de overheid beschikt over jouw gsm-nummer en e-mailadres, ontvang je ook een uitnodiging per sms en/of e-mail.

Een voorbeeld van uitnodiging vind je via deze link.

Neen, je kan niet kiezen. Alle in België beschikbare vaccins tegen COVID-19 zijn goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en mogen als veilig en voldoende werkzaam beschouwd worden voor inzet in een breed vaccinatieprogramma.

Welk vaccin je precies krijgt, hangt af van je leeftijd en woonplaats.
Hoe dan ook is de kans op het Pfizer-vaccin het grootst want daarvan zijn de meeste aantallen beschikbaar. De tweede Pfizer-prik volgt 5 weken na de eerste.

Ben je jonger dan 41, dan krijg je alvast geen AstraZeneca-vaccin of Johnson & Johnson, tenzij je dat laatste expliciet aanvaardt.

Moderna is zeldzaam door het lage aantal leveringen en is beperkt tot Antwerpen, Gent, Hasselt, Kortrijk of Leuven. Geen Moderna in Vaccinatiecentrum Tielt dus.

Er zijn maar weinig en enkel erg specifieke redenen om een bepaald vaccin niet toe te dienen. Enkel de behandelende specialist kan dat bepalen. Wij kunnen geen rekening houden met attesten voor een vaccinwijziging opgemaakt door de huisarts. Enkel de medisch expert van het vaccinatiecentrum kan – in overleg met de specialist – daarover een beslissing nemen.

Je kan de datum voor je vaccinatie(s) nog licht bijsturen. Je uitnodiging valt normaal één of twee weken voor je eerste dosis in de bus; dan kan je die eventueel nog enkele dagen verplaatsen al wordt dat afgeraden.
Van zodra de eerste dosis vastligt, krijg je ook de datum voor de tweede dosis (niet voor Johnson & Johnson, waar 1 prik volstaat). Afhankelijk van het vaccin is die 5 of 12 weken later gepland.
Voor veel mensen valt dat dus mogelijk middenin de vakantieperiode. Het Agentschap vraagt om je eventuele vakantieplannen rond je vaccinatie te plannen en dus niet omgekeerd. De datum voor de tweede dosis kun je maar beperkt verplaatsen, afhankelijk van de vrije plaatsen in je vaccinatiecentrum.

Sinds 1 juli kan je je persoonlijke COVID-vaccinatiecertificaat aanvragen. Je kan het downloaden via mijngezondheid.be, Mijn Burgerprofiel of de mobiele app CovidSafeBe. Je kan ook telefonisch een papieren versie aanvragen via T 078 78 78 50.
Het certificaat vermeldt je vaccinatiestatus (deels of volledig), een negatieve testuitslag of herstel van het corona-virus. Alle informatie rond het certificaat is gebundeld op https://covidsafe.be/nl

Jouw uitnodiging en afspraak

Je uitnodiging is steeds persoonlijk; jouw naam staat erop vermeld. Op de uitnodiging vind je ook volgende gegevens:

  • het vaccinatiecentrum waar je terecht kan
  • de datum & het tijdstip waarop je er verwacht wordt (voor vaccins waarvoor 2 doses nodig zijn, is ook een tweede datum vermeld)
  • jouw vaccinatiecode: dit is een unieke persoonlijke code
  • de manier om je afspraak te bevestigen, te verplaatsen of te annuleren
  • bij een uitnodiging per sms of e-mail kan je op de link klikken om je afspraak te bevestigen of te verplaatsen
  • voor een afspraak per brief of indien de link op de e-mail niet zou werken, kan je terecht op https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode ingeven en zo je afspraken bekijken, verplaatsen of annuleren
  • je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter i.v.m. jouw afspraak. Dat nummer vind je op jouw uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00

Op je uitnodiging staan de 2 afspraken ineens ingepland: een afspraak voor de eerste dosis en enige tijd later ook die voor de tweede.

De tussenperiode is bepaald door de Vlaamse Overheid en is afhankelijk van welk vaccin je krijgt. Voor het AstraZeneca-vaccin bedraagt de tussentijd ca. 12 weken; voor het Pfizer-vaccin is de tussentijd bepaald op ca. 5 weken.

Voor de tweede dosis wordt steeds hetzelfde vaccin gebruikt als dat van de eerste dosis.

Je krijgt slechts één uitnodiging maar je kan via onderstaande link wel de vertaling ervan terugvinden in zowat 20 talen.

https://www.laatjevaccineren.be/uitnodigingsbrief-covid-19-vaccinatie-in-andere-talen

Plan een nieuwe afspraak in.

Dat kan je zelf doen via https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode invullen en zo je afspraken bekijken, verplaatsen of annuleren.

Je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter. Dat nummer vind je terug op de uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Je kan jouw afspraak niet afstaan aan iemand anders. Plan zo snel mogelijk een nieuwe afspraak in.

Dat kan je zelf doen via https://covidvaccin.doclr.be. Daar kan je jouw vaccinatiecode invullen en zo je afspraken bekijken, verplaatsen of annuleren.

Je kan ook telefonisch contact opnemen met het callcenter. Dat nummer vind je terug op de uitnodiging. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8u00 tot 20u00 en op zaterdag van 9u00 tot 12u00.

Je volgt een vooraf bepaald traject, dat erover waakt dat alles veilig verloopt en je vaccinatie correct wordt geregistreerd. Hou rekening met een tijdsdoorloop van 40 minuten tot 1 uur max.